Романенко Тетяна Василівна

Романенко Тетяна Василівна

 • Науковий ступінь:  доктор педагогіних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  Заступник директора з виховної роботи
 • Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Адреса:  Бульв. Шевченка, 79, к. 280
 • Галузь наукової роботи:  оцінювання якості освіти, освітні вимірювання, теорія та методика навчання фізики
 • Наукові інтереси:  дослідження розвитку тестових технологій та моніторингу якості освіти, створення та впровадження тестових технологій в освітній процес
 • Наукова біографія:  2001-2005 рр. - навчання в аспірантурі Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, 2010 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).
 • Публікації: 

  Навчальні посібники

  1. Бодненко Т.В. “Курс лекцій з механіки” для майбутніх інженерів із комп’ютерних систем / Т.В. Бодненко // Навчально-методичний посібник. - Черкаси: Друк ФОП Белінська О.Б., 2014. – 72 с.


  2. Бодненко Т.В., Сергієнко В.П., Юстик І.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни “Вибір і експлуатація систем керування автоматизованим виробництвом” для майбутніх інженерів із комп’ютерних систем / Т.В. Бодненко, В.П. Сергієнко, І.В. Юстик // Навчально-методичний посібник. - Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014. – 196 с.


  3. Бодненко Т.В., Харченко О.В. Навчально-методичний посібник з фізики розділ «Оптика» для студентів / Т.В. Бодненко, О.В. Харченко // Навчально-методичний посібник. - Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. – 124 с.  Статті

  1. Бодненко Т.В., Межуєв В.І. Аналіз застосовності універсальних (уніфікованих) мов до моделювання предметних областей / Т.В. Бодненко, В.І. Межуєв // Східно-Європейський журнал передових технологій. № 6/2 (72), 2014. – С. 4-10.


  2. Бодненко Т.В., Межуєв В.І. Створення OWL-DL онтологій розподілених паралельних програмних систем / Т.В. Бодненко, В.І. Межуєв // Електротехнічні і комп’ютерні системи. № 16 (92), 2014. – С. 65-70.


  3. Бодненко Т.В. Використання сучасних комп'ютерних технологій для автоматизації виробничих процесів / Т.В. Бодненко // Технологический аудит и резервы производства» № 2/2 (22), 2015. – C 43-49.


  4. Бодненко Т.В. Автоматизація типових задач цехового рівня виробництва / Т.В. Бодненко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – С. 114-119.


  5. Бодненко Т.В. Дослідження елементів амплітудно-імпульсних і цифрових систем автоматизованого регулювання у програмному середовищі VISSIM / Т.В. Бодненко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ». № 21 (1130) – 2015. – С. 23-29.


  6. Бодненко Т.В. Використання в LMS MOODLE у процесі навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп’ютерних систем / Т.В. Бодненко // Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної в технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 21-26.


  7. Бодненко Т.В., Харченко О.В. Дистанційне навчання з використанням LMS Moodle у процесі підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних систем / Т.В. Бодненко, О.В. Харченко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси. – № 17 (350). – 2015. С. 24-28.


  8. Бодненко Т.В., Русіна Н.Г. Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах / Т.В. Бодненко, Н.Г. Русіна // Sciense end Edycation a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІII(20), Issue: 40, 2015. – С.21-23.


  9. Індивідуальна робота зі студентами як засіб розвитку нових навчальних технологій Мартинчук К.К., Мєняйлов С.М., Бодненко Т. В. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. : серія: педагогічні науки. – 2010. – № 77. – С. 230-232.


  10. Методи активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів із фізики у вищій технічній школі. Матвійчук О. В., Мєняйлов С. М., Бодненко Т. В. Збірник науково-методичних праць “Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін”. Наукові записки Рівенського державного гуманітарного університету. Випуск 14. – Рівне: Волинські обереги, 2010 р. – С. 52-55.


  11. 3D графіка як засіб унаочнення навчального матеріалу з фізики. Бовтрук А.Г., Бодненко Т.В., Мєняйлов С.М. Наукові записки. – Випуск 90. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка. – 2010. – С. 12-15.


  12. Проблемы образовательных измерений в высшей школе // ScienseendEdycationaNewDimension. Pedagogy and Psychology, II(10), Issue: 20, 2014, С.55-57.


  13. Інноваційні підходи до вдосконалення технічної освіти // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія Проблеми методики фізико-математичної і технічної освіти. Частина І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. –С. 193-196.


  Тези та матеріали доповідей

  1. Бодненко Т.В. Теоретико-методичні засади навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп’ютерних систем / Т.В. Бодненко // Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку». Черкаси, 16-20, березня, 2015. – С. 258-260.


  2. Бодненко Т.В., Вакула А.А. Організація навчальної діяльності в LMS Moodle з дисципліни "Вибір і експлуатація систем керування автоматизованим виробництвом" / Т.В. Бодненко, А.А. Вакула // Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку». Черкаси, 16-20, березня, 2015. – С.236 -239.


  3. Бодненко Т.В. Застосування інформаційних технологій у процесі навчання майбутніх фахівців з освітніх вимірювань / Т.В. Бодненко // Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності». Рівне, 25 березня, 2015. – С.198-199.


  4. Бодненко Т.В. Вивчення дисциплін з автоматизації виробництва в LMS MOODLE / Т.В. Бодненко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м. Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015. – С. 26-27.


  5. Бодненко Т.В. Використання програмного логічного контролера для автоматизації типових задач цехового рівня виробництва / Т.В. Бодненко // Інформаційні та моделюючі технології (сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій моделювання програмних та інформаційних систем) / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції ІМТ-2015: Черкаси: 2015. – С. 12-13..


  7. Дідук В.А, Подолян О.М., Бодненко Т.В. Автоматизація контролю параметрів пуску/зупинки електронавантаження // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року. – С. 35-36.


  8. Бодненко Т.В., Дідук В.А. Проблеми підготовки майбутнього інженера з комп’ютерних систем // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року. – С. 171-173.


  9. Ляшенко Ю.О., Бодненко Т.В., Плаксій С.П. Удосконалення методів вимірювання рівня навчальних досягнень студентів за допомогою навчального середовища MOODLE // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року, м. Черкаси, с. 137-138.


  10. Застосування інформаційних технологій у процесі підготовки майбутнього інженера з комп’ютерних систем // Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності». Рівне, 27 березня, 2014. – С. 61-62.


  11. Історичні аспекти використання тестових технологій в системі освіти. Бодненко Т. В. III International Summer School “Educational Мeasurement: Тeaching, Research and Practice” (8 – 15 October 2011 Foros (Crimea, Ukraine). – 2011. – С. 18-19.


  12. Становлення та розвиток тестових технологій з фізики в Україні. Сергієнко В. П., Бодненко Т. В. Підготовка молодих викладачів та аспірантів в галузі освітніх вимірювань: Тези міжнародного семінару молодих науковців (Кіровоград, Україна, 11-14 травня 2011 р.). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С.67-69


Інші статті в цій категорії: « Луценко Галина Василівна