Персональний склад

Жолонко Микола Миколайович

 • Кафедра: фізики
 • Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
 • Учене звання: доцент
 • Посада: доцент
 • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Телефон: 0972998356
 • Адреса: бульв. Шевченка, 79, к. 311
 • Галузь наукової роботи: низькотемпературна теплопровідність молекулярних кристалів.
 • Наукові інтереси: фізика низьких температур і кріогенна техніка, прикладні математика і фізика, альтернативні джерела енергії, автоматизовані системи управління, навігація, космічна балістика та астрометрія.
 • Наукова біографія:

  У 1983 році закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра теоретичної фізики, спеціальність «фізик, викладач фізики»).

  Працював учителем фізики та астрономії у середніх школах України Харківської та Полтавської областей.

  У 80-90-х роках працював інженером та науковцем у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України (м. Харків) на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника. Рік працював на посаді асистента кафедри фізики Рубіжанської філії Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту. Через рік був обраний на посаду доцента кафедри фізики ЧІТІ.

  В 1992 році за результатами наукової роботи у ФТІНТ НАНУ захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.09 «Фізика низьких температур». Назва дисертації: «Теплопровідність твердого водню з важкими домішками» (наукові керівники: академік НАНУ д. ф.-м. н. В.Г. Манжелій, д. ф.-м.н. Б.Я. Городілов).

  Створив у ЧІТІ кріогенну науково-технічну лабораторію, де були продовжені фундаментальні низькотемпературні дослідження молекулярних кристалів та підготовка молодих науковців. З 1993 по 2002 роки працював на посадах доцента, а згодом професора кафедри фізики ЧІТІ.

  У 2002-2003 роках працював на кафедрі економічної кібернетики Черкаського інституту соціального управління, економіки і права, де вів курси фізики, економічної кібернетики, моделювання економіки та комп’ютерні дисципліни.

  У 2003-2014 роках працював у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького на кафедрах програмного забезпечення автоматизованих систем, а також кафедр математичного аналізу і фізики за сумісництвом. На даний час створив кріогенну наукову лабораторію новітніх технологій при ЧДТУ, де продовжує свою наукову та просвітницьку діяльність.

  М.М. Жолонко - автор 11 книг та близько 100 наукових і науково-методичних праць одноосібно або у співавторстві, лауреат міжнародних конкурсів для науковців та викладачів університетського рівня (премія міжнародного фонду «Відродження» 1993 року, диплом Європейської академії та почесна медаль російського клубу членів Європейської академії, 1995 рік; диплом та міжнародна премія фонду Сороса за наукові досягнення та викладання наук на університетському рівні, звання соросівського доцента, 1998 рік).

 • Публікації:

  1. N.N. Zholonko. The plateau effect in thermal conductivity of solid hydrogen with neon impurity. Phizika Nizkikh Temperatur, v.33, Nos.6/7, p.676-679 (2007).


  2. Zholonko N.N. Chromatic Polarisation in Solid Parahydrogen with an Argon Impurity at an Extremely Low Concentration. Physics of the Solid State, 2011, Vol.53, No.1, pp.138-140.


  3. N.N. Zholonko. Diffusion model of the thermal conductivity plateau of weak solid solutions of neon in parahydrogen. Phizika Nizkikh Temperatur, Vol.39, Nos.6, p.722-725 (2013). [Low Temp. Phys. 39, 561 (2013) doi:10.1063/1.4811264 (4 pages)].


  4. Zholonko N.N. Diffusion model of the thermal conductivity plateau of weak solid solutions of neon in parahydrogen. IХ Intern. Conf. On Cryocrystals and Quantum Crystals, 2-8 September, 2012, Odessa, Ukraine (Cryocrystals-2012).


  5. Н.Н. Жолонко. К вопросу о платообразном поведении теплопроводности твёрдого параводорода с тяжёлой атомарной примесью предельно малой концентрации. Вісник ХНУ ім. В.І. Каразіна, №1113, серія «Фізика», вип.20, с.12-15 (2014).


  6. N.N. Zholonko. On the plateau-like behavior of the thermal conductivity of solid parahydrogen with heavy atomic impurities of extremely low concentrations. Abstract book International Conference “Superconductivity for Energy”(SE4- 2014). Paestum, Salerno, Italy, May 15-19, р.72.


  7. Н.Н. Жолонко. К вопросу о платообразном поведении теплопроводности твёрдого водорода с тяжёлой примесью. VII Международная научная конференция «Наука и образование» 27 февраля – 6 марта 2015 г. Дубаи (ОАЭ), с.35-39.


  8. M.M. Zholonko, V.I. Unrod. Special features of low temperature gases separation using Peltier elements and mixture throttling. Karazin’s Kharkov University Visnik, Part Physics, number 1158, 2015, p. 48-50.


  Книги:


  1.М.М. Жолонко. Твердий водень, теплопровідність, астрономія, навігація, Інформаційні технології, розпізнавання і обробка дискретних сигналів. Збірник праць. Черкаси, Бізнес-стиль, 2011, 220 c.


  2.Жолонко М.М. Дифузійна модель утворення плато в теплопровідності слабкого твердого розчину водню з домішкою неону (наукова монографія). Черкаси, Бізнес-стиль, 2012, 60 c.


  3.Жолонко М.М. Рухи небесних тіл та їх зустрічі. Частина 1. Небесні Рухи. Черкаси, Бізнес-стиль, 2012, 104 c.


  4. М.М. Жолонко. Рухи небесних тіл та їх зустрічі. Частина 2. Проблеми астрономічної навігації. Черкаси, Бізнес-стиль, 2012, 156 с.


  5.М.М. Жолонко. Альтернативні джерела енергії: Сонце, вітер водень. Черкаси: Бізнес-стиль, 2013, 208 c.


  6.В.К. Григоренко, М.М. Жолонко, О.О. Куцоконь, С.А. Ричка. Курс вищої математики. Частина 1 (Підручник з грифом Міносвіти). Черкаси: Чабаненко, 2013, 512 с.


  7.М.М. Жолонко. Пілотовані дослідження Венери водневими аеростатами. Черкаси: Бізнес-стиль, 2013, 198 c.


  8.М.М. Жолонко. Космічні рухи літальних апаратів (математичний додаток до книги «Пілотовані дослідження Венери водневими аеростатами»). Черкаси: Бізнес-стиль, 2014, 100 c.


  9.Н.Н. Жолонко. Пилотируемые исследования Венеры водородными аеростатами (перевод с укр., издание исправленное и дополненное). Черкассы: Бізнес-стиль, 2014, 216 c.


  10.Н.Н. Жолонко. Космические движения летательных аппаратов (математическое приложения книги «Пилотируемые исследования Венеры водородными аеростатами», перевод с укр., издание исправленное и дополненное). Черкассы: Бізнес-стиль, 2015, 116 c.