Персональний склад

Богатирьова Ірина Миколаївна

 • Кафедра: математики та методики навчання математики
 • Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
 • Учене звання: доцент
 • Посада: доцент
 • Телефон: 36-03-21
 • Адреса: бульв. Шевченка, 79 ауд. 266
 • Галузь наукової роботи: Теорія та методика навчання математики
 • Наукові інтереси: Розвивальне навчання, інноваційні технології навчання. Підготовка майбутнього вчителя математики.
 • Наукова біографія: з 2005 р. – на постійній основі в ЧНУ; з 2010 р. – кандидат педагогічних наук; 2011 р. – отримано вчене звання доцента.
 • Публікації:

  1. Тарасенкова Н. А. Структура і зміст навчально-методичного комплекту з алгебри для 7 класу / Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк // Science and education a new dimension. – ІІІ (26), Issue: 50. – Budapest: SCASPEE, 2015. – P. 12−18.


  2. Тарасенкова Н. А. Концептуальні засади розробки підручників з математики для 5–6 класів / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. П. Бочко, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк // Science and education a new dimension. – Vol. 2 (Marhc, 2013). – Budapest: SCASPEE, 2013. – P. 34−38.


  3. Tarasenkova N. Peculiar Properties of Mathematics Teacher Training in Ukraine / N. Tarasenkova, O. Chashechnikova, I. Bogatyreva // American Journal of Educational Research. – 2013. – 1, no. 11 (2013): 490-495. – Special issue «Ensuring the quality of higher education» : [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://pubs.sciepub.com/education/1/11/6/index.html doi: 10.12691/education-1−11−6.


  4. Богатырева И. Н. Подготовка будущих учителей математики к использованию диалоговой технологии / И. Н. Богатырева // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 31. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. С. 286-290.


  5. Богатырева И. Н. Обучение математике посредством учебного диалога / И. Н. Богатырева // Вісник Черкаського університету. – Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 201, частина ІІ. – С. 11–15. – (Серія «Педагогічні науки»).


  6. Підручники «Математика» (5 клас, 6 клас), «Алгебра» (7 клас), «Геометрія» (11 клас) та дидактичний супровід до них (у співавторстві), 2013−2015 рр.


  7. Методичні посібники «Розвивальні завдання з математики. 5 клас», «Розвивальні завдання з математики. 6 клас», 2008 р.