Персональний склад

Коваленко Оксана Анатоліївна

 • Кафедра: математики та методики навчання математики
 • Посада: старший викладач, методист заочної форми навчання
 • Телефон: 36-03-21
 • Адреса: бульв. Шевченка, 79 ауд. 281
 • Галузь наукової роботи: Теорія та методика навчання математики
 • Наукові інтереси: Навчання математики майбутніх учителів початкової школи
 • Наукова біографія: з 1996 р. – працює на постійній роботі в ЧНУ; з 2013 р. – аспірант кафедри математики та методики навчання математики зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) (керівник: доктор педагогічних наук, професор Тарасенкова Н. А.)
 • Публікації:

  1. Коваленко О. А. Організація роботи студентів у малих групах / О. А. Коваленко // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку [Текст]: Матеріали ХVІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції (26-27 грудня 2014 р.), м. Кив. – Київ : ГО «ІОМП», 2014. – С. 180-182.


  2. Коваленко О. А. До питання моніторингу навчальних досягнень з математики студентів – майбутніх учителів початкової школи / О. А. Коваленко // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. – Vol. II (17), Issue 35, 2014. – Budapest: SPOM, 2014. – P. 41–45.


  3. Тарасенкова Н. А. Методичні особливості навчання математики майбутніх учителів початкової школи / Н. А. Тарасенкова, О. А. Коваленко // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Друкарня Романа Козлова, 2014. – Випуск № 42. – С. 75–80.


  4. Коваленко О. А. Про математичну підготовку в університеті майбутніх учителів початкової школи (Україна, Угорщина) / О. А. Коваленко, С. Тот // Проблеми математичної освіти (ПМО – 2015) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Черкаси, 4-5 червня 2015 р. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 119-120.


  5. Коваленко О. А. Розвиток творчих здібностей студентів – майбутніх учителів початкової школи / О. А. Коваленко // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Бердянськ, 15-17 вересня 2015 р. – Бердянськ: Вид. від. БДПУ, 2015. – С. 71-72.

Інші статті в цій категорії: « Третяк Микола Васильович