Главная страница » Викладацький склад » Корнієнко Семен Вікторович

Корнієнко Семен Вікторович

  • Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
  • Посада: доцент кафедри фізики
  • Електронна пошта: semen@phys.cdu.edu.ua
  • Наукові інтереси: взаємна та реакційна дифузія в бінарних та потрійних системах; ріст та конкуренція фаз під дією електричного струму; дифузія та нерівноважні вакансії.
  • Дисципліни: «Класична механіка», «Електродинаміка», «Дифузія та фазові перетворення у сплавах», «Вища математика для фізиків (Основи векторного і тензорного аналізу)», «Фізика англійською мовою»

Наукова біографія

Черкаський державний педагогічний інститут, 1983-1990 р., з відзнакою ЗОШ№17 м.Черкаси, вчитель фізики 16.08.1990 р., ФІМЛІ м.Черкаси, вчитель фізики 09.08.1993 р., Черкаський державний університет, аспірантура з фізики твердого тіла 01.11.1995 р.-01.11.1998р., асистент кафедри теоретичної фізики 01.11.1998 р. , дисертаційна робота «Дифузійна конкуренція фаз у потрійних системах» захищена 04.06.1999, спеціалізована вчена рада Харківського державного університету, рішення ВАК України від 13.10.1999 р. старший викладач викладач кафедри теоретичної фізики з 01.01.2000 р., доцент кафедри теоретичної фізики з 01.07.2000 р., завідувач кафедри теоретичної фізики 20.06. 2001 р – 01.09.2010 р. доцент кафедри фізики з 01.09.2010 р.

Член редакційної колегії наукового видання Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки».

2017-2019 рр. — Робота у складі організаційного комітету та журі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики (І-й етап).

2017-2019 рр. — участь у роботі журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.

Участь у діяльності Українського фізичного товариства

Публікації:

1. Diffusion-controlled Solid Stae Reactions in Alloys, Thin Films, and Nano Systems__Andriy M.Gusak 2009 WILEYVCH Verlad Gmb H.&Co. KGaA Weinheim_

2. І.В.Коржовська, С.В.Корнієнко, Вплив електроміграції на реакційну дифузію в бінарній системі, Металлофизика и новейшие технологии т.31, №4 (2009), с.1143-1153, 0,29 др.арк

3. S.V.Kornienko, A.M.Gusak, The cooperative effect of electromigration and non-equilibrium vacancies on reactive phase growth. Philosophical Magazine, Volume 89, Number 6, , pp. 525-534 (2009)

4. S.V.Kornienko, Coupling of electromigration and non-equilibrium vacancies in reactive phase growth, Defect and Diffusion Forum, v. 277 (2008), pp.53-58

5. A.M. Gusak, S.V. Kornienko, G.V. Lutsenko, Nonequilibrium Vacancies in Nanosystems, Defect and Diffusion Forum, — 2007. -Vol. 264. — P. 109-116.

6. А.М. Гусак, С.В. Корнієнко, Фазоутворення при електроміграції, Вісник ЧДУ, Серія Фізико-математичні науки, Черкаси, 2007

7. Ю. В. Чувтаєв, С. В. Корнієнко. Моделювання розподілу пор за розмірами в дифузійній зоні//Вісник Черкаського університету, серія фізико – математичні науки. – 2019. – № 1. – С.96-106.

8. Л.І. Колісник, С.В. Корнієнко. Моделювання росту пор при реакційній дифузії у бінарній системі // Вісник Черкаського університету. Серія фізико – математичні науки. – 2018. – № 185. – С.39-47.

9. С.В. Корнієнко. Моделюваня росту фази в бінарній системі при електроміграції за умов існування дифузійної взаємодії між анодом і катодом. //Вісник Черкаського університету, серія фізико – математичні науки. – 2016. – № 1(389). – С.18-25.

10. Корнієнко С.В., Зраєв Д.О.. Вплив електроміґрації на кінетику реакційної дифузії в системі Cu-Sn, Металофізика і новітні технології. – 2016. – Т. 38, № 9. – С. 1293-1302.

11. Корнієнко С. В. Реакційна дифузія в бінарній системі при електроміграції, за наявності нерівноважних вакансій //Вісник Черкаського університету. Серія: Фізико-математичні науки. – 2015. – №. 16. – С. 89-98.

12. A. Gusak. Influence of limited efficiency and competition of vacancy sinks/sources on the diffusion-controlled intermediate phase growth / Gusak A., Kornienko S., Storozhuk N., Zaporozhets T. // Chapter at Monograph “Recent progress in diffusion thermodynamics and kinetics in intermetallic compounds”. – Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. – P. 141-158.

13. О.І.Богатирьов, А.М.Гусак, А.О.Ковальчук, С.В.Корнієнко, Л.О.Кулик, М.О.Пасічний Збірник тестових завдань з фізики – Черкаси, 2014, 126 с.