Завідувач кафедри фізики
Пасічний Микола Олександрович
доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Кафедра фізики забезпечує викладання теоретичних курсів, проведення практичних та лабораторних занять для підготовки спеціалістів з фізики, математики, комп’ютерно-інтегрованих технологій та ін.

На кафедрі функціонує 11 навчальних лабораторій, 2 відділення навчальних майстерень кафедри, які забезпечують проведення занять із відповідних дисциплін та наукову роботу. Лабораторії обладнані сучасними приладами та комп’ютерною технікою.

Наукова робота колективу кафедри фізики здійснюється за основними напрямами:

  • Дифузія, фазові перетворення і твердофазні реакції в сплавах і, зокрема, в наноматеріалах;
  • Створення автоматизованих систем на основі програмного керування цифровими засобами автоматизації експерименту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

Результати наукових досліджень регулярно публікуються у визнаних міжнародних та вітчизняних наукових виданнях.

Спеціальності

014 Середня освіта (Фізика)
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали