Спеціальності

014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали