014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)


Освітній ступінь: Бакалавр

Код і найменування спеціальності: 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)
Освітня програма: Фізика, інформатика
Шифр і галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (Фізика та астрономія). Вчитель фізики та астрономії, викладач закладу фахової передвищої освіти, вчитель інформатики
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: повна загальна середня освіта (на базі НМТ)
Практика / Стажування: Навчальна практика; Виробнича педагогічна практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений Комплексний державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності.

Компоненти Освітньо-професійної програми

Освітній ступінь: Магістр

Код і найменування спеціальності: 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)
Освітня програма: Фізика, інформатика
Шифр і галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: Магістр середньої освіти (Фізика та астрономія). Вчитель фізики, астрономії
та інформатики. Викладач фізики.
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: ОС Бакалавр, ОС Магістр, ОКР Спеціаліст
Практика/Стажування: Виробнича педагогічна практика; Виробнича викладацька практика; Науково-дослідницька практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений Комплексний державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності, успішний захист кваліфікаційної роботи ОС Магістр