105 Прикладна фізика та наноматеріали


Освітній ступінь: Бакалавр
Код і найменування спеціальності: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки
Кваліфікація: Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів. Технік-лаборант (фізичні дослідження)
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: повна загальна середня освіта (на базі НМТ)
Практика/Стажування: Виробнича науково-дослідницька практика; Виробнича фахова практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений Комплексний державний кваліфікаційний іспит
Гарант освітньої програми: д.ф.-м.н. Ляшенко Юрій Олексійович

Освітньо-професійна програма “Прикладна фізика та наноматеріали”
Навчальний план 2021
Навчальний план 2022

Компоненти Освітньо-професійної програми “Прикладна фізика та наноматеріали”