Главная страница » Спеціальності » 105 Прикладна фізика та наноматеріали

105 Прикладна фізика та наноматеріали


Освітній ступінь: Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали»
Навчальний план

Код і найменування спеціальності: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки
Кваліфікація: Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: повна середня освіта (на базі ЗНО)
Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: Українська мова – 0,3 (мінімальний бал – 100); Математика – 0,4 (мінімальний бал – 100); Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія – 0,3 (мінімальний бал – 100)
Практика/Стажування: Виробнича науково-дослідна практика; Виробнича фахова практика.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений Атестаційний іспит з прикладної фізики та наноматеріалів
Гарант освітньої програми: д.ф.-м.н. Ляшенко Юрій Олексійович

Компоненти Освітньо-професійної програми «Прикладна фізика та наноматеріали»