104 Фізика та астрономія

Освітній ступінь: Бакалавр

Код і найменування спеціальності: 104 Фізика та астрономія
Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки
Кваліфікація: Бакалавр з фізики та астрономії. Технік-лаборант (фізичні дослідження)
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: повна загальна середня освіта (на базі НМТ)
Практика / Стажування:
Науково-дослідницька практика; Виробнича фахова практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений Комплексний державний кваліфікаційний іспит

Освітній ступінь: Магістр

Код і найменування спеціальності: 104 Фізика та астрономія
Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки
Кваліфікація: Магістр з фізики та астрономії. Фізик. Викладач фізики
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: ОС Бакалавр, ОС Магістр, ОКР Спеціаліст
Практика / Стажування: Виробнича фахова практика; Виробнича викладацька практика; Науково-дослідницька практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений Комплексний державний кваліфікаційний іспит, успішний захист кваліфікаційної роботи ОС Магістр