014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Освітній ступінь: Бакалавр

Код і найменування спеціальності: 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)
Освітня програма: Фізика, інформатика
Шифр і галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізика»). Вчитель фізики. Вчитель інформатики
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: повна загальна середня освіта
Вагові коефіцієнти оцінок із предметів національного мультипредметного тестуУкраїнська мова  – 0,3; Математика – 0,5;  Історія України – 0,2
Практика/Стажування: Навчальна практика; Виробнича педагогічна практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений Комплексний державний екзамен з дисциплін професійної та практичної підготовки

Освітній ступінь: Магістр

Код і найменування спеціальності: 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)
Освітня програма: Фізика, інформатика
Шифр і галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: Магістр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізика»). Вчитель фізики, астрономії та інформатики. Викладач фізики
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
Практика/Стажування: Виробнича педагогічна практика; Виробнича викладацька практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений Комплексний державний екзамен з дисциплін професійної та практичної підготовки, успішний захист кваліфікаційної роботи ОС Магістр