104 Фізика та астрономія

Освітній ступінь: Бакалавр

Код і найменування спеціальності: 104 Фізика та астрономія
Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки
Кваліфікація: Бакалавр з фізики та астрономії. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки.
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: повна загальна середня освіта
Вагові коефіцієнти оцінок із предметів національного мультипредметного тестуУкраїнська мова  – 0,3; Математика – 0,5;  Історія України – 0,2
Практика/Стажування: Виробнича фахова практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен)

Освітній ступінь: Магістр

Код і найменування спеціальності: 104 Фізика та астрономія
Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки
Кваліфікація: Магістр з фізики та астрономії. Фізик. Молодший науковий співробітник. Викладач фізики
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
Практика/Стажування: Виробнича викладацька практика, Виробнича фахова практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист кваліфікаційної роботи ОС Магістр