Вісник Черкаського університету

Серія Фізико-математичні науки

Шановні колеги!

Редакція Вісника Черкаського університету запрошує науковців та студентів до публікації результатів власних наукових досліджень, не опублікованих раніше, у фаховому виданні, внесеному до Переліку фахових видань України: Вісника Черкаського університету, серія “Фізико-математичні науки”.

Мови видання: українська, англійська
Засновник: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Відповідальний редактор: Ляшенко Ю.О., д.ф.-м.н., професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна)
Члени редколегії: Гусак A.M., д.ф.-м.н., проф. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна); Danielewski Marek, Professor (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland); Chih Chen, Professor (NCTU, Taiwan); Erdelyi Zoltan, Professor (University of Debrecen, Debrecen, Hungary); Filipek Robert, Professor (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland); Hodaj Fiqiri, Professor (Grenoble Institute of Technology, Grenoble, France); Khina Boris B., Professor (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus); Kodentsov Alexandre, Dr. (Технічний університет Ейндховена, Ейндховен, Netherlands); Kozubski Rafal, Professor, DSc (Uniwersytet Jagielloński w Krakowi, Krakow, Poland); Liashenko Oleksii, Dr. (EMPA, Dubendorf, Switzerland); Malyi Oleksandr, Dr. (University of Colorado Boulder, Boulder, USA); Герасименко В.І., д.ф.-м.н., проф. (Інститут математики НАН Україн, м. Київ, Україна); Гохман О.Р., д.ф.-м.н., проф. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса, Україна); Запорожець Т.В., д.ф.-м.н., проф. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна); Зуєв О.Л., д.ф.-м.н., проф. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Київ, Україна); Головня Б.П., д.т.н., доц. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна); Мазанко В.Ф., д.т.н., проф. (Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова Національної академії наук України, м. Київ, Україна); Мінаєв Б.П., д.х.н., проф. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна); Слинько В.І., д.ф.-м.н., проф. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна); Соловйов В.М., д.ф.-м.н., проф. (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна); Стеблянко П.О., д.ф.-м.н., проф. (Дніпровський державний технічний університет, м. Дніпро, Україна); Шматко О.А., д.т.н., проф. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України, м. Київ, Україна); Щербак В.Ф., д.ф.-м.н., проф. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Славянськ, Україна); Буряченко К.О., к.ф.-м.н., доц. (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна); Гладка Л.І., к.ф.-м.н., доц. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна); Корнієнко С.В., к.ф.-м.н., доц. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна); Пасічний М.О., к.ф.-м.н., доц. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна); Атамась В.В., к.ф.-м.н., доц. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна); Бабенко С.В., к.ф.-м.н. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна)
Реферативні бази даних: Google Scolar, реферативна база даних «Україніка наукова», Український реферативний журнал «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, irbis-nbuv.gov.ua), CiteFactor (impact factor 0,76).

Адреса сайту видання (URL): http://phys-ejournal.cdu.edu.ua