105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітній ступінь: Бакалавр

Код і найменування спеціальності: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки
Кваліфікація: Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
Вимоги до рівня освіти вступників: повна загальна середня освіта
Вагові коефіцієнти оцінок із предметів національного мультипредметного тестуУкраїнська мова  – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2
Практика/Стажування: Виробнича науково-дослідна практика, Виробнича фахова практика
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений Атестаційний іспит з прикладної фізики та наноматеріалів
Гарант освітньої програми: д.ф.-м.н. Ляшенко Юрій Олексійович