Главная страница » Викладацький склад » Ляшенко Юрій Олексійович

Ляшенко Юрій Олексійович

  • Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
  • Посада: директор Навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій, професор кафедри фізики
  • Електронна пошта: urico@vu.cdu.edu.ua
  • Наукові інтереси: дифузія та фазові перетворення в металах та сплавах, технічні засоби автоматизації експерименту
  • Дисципліни: «Фізичні основи вимірювань та технічні засоби автоматизації», «Астрономія», «Методи математичної фізики», «Синергетика (для спеціальностей природничо-математичного та інженерного спрямування)», «Нерівноважна термодинаміка та фізична кінетика»

Наукова біографія

Декан фізичного факультету з жовтня 2005 року, з вересня 2011 р. директор ННІ фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем.
Народився 06.05.1964 року в с.Сердюківка Черкаської області. Після закінчення школи в 1981 році поступив в Черкаський педагогічний інститут на фізико-математичний факультет, який закінчив з відзнакою в 1986 році. До 1989 р. працював вчителем фізики в Санжарівській восьмирічній школі Черкаської області.
В 1989 – 1992 р.р. навчався в аспірантурі з фізики твердого тіла в Черкаському педінституті, завершенням якої є захист кандидатської дисертації 27.04.1992 року у спеціалізованій вченій Раді інституту Металофізики АН України (науковий керівник професор А. М. Гусак).
З 01.07.1992 року працював асистентом кафедри загальнотехнічних дисциплін Черкаського педінституту.
З 1994 року — в.о. доцента кафедри теоретичної фізики, а з 1999 року – доцент кафедри теоретичної фізики. З 01.09.2002 року до 31.08.2005 року – докторант інституту Металофізики НАНУ.
З 2005 р. доцент кафедри фізики за внутрішнім сумісництвом. Член Українського фізичного товариства, Шевченківського наукового товариства. Отримував Подяки голови Черкаської облдержадміністрації за підготовку учнівської молоді у конкурсі робіт МАН (за призові місця республіканського туру в 2006-2009 р.). Має більше 50 друкованих праць в національних та зарубіжних виданнях в області дифузійних процесів та фазоутворення в бінарних та потрійних системах.
Отримував гранти в області розробки теоретичних та комп’ютерних моделей твердофазних реакцій, взаємної дифузії у потрійних сплавах з двофазними зонами:
1993 — Грант Американського фізичного товариства — виконавець.
1994 — 1996 — Довготерміновий грант Міжнародного наукового фонду- виконавець.
2001- 2003 Грант фонду INTAS проект #00784 — виконавець.
2003-2005 Грант фонду Цивільних досліджень та розвитку США (U.S. Civilian Research and Development Foundation for the Independent States of the Former Soviet Union) №UE1-2523-CK-03 «Flux-Driven Morphology Evolution in Open Systems» — виконавець.
2003-2005 Грант МОНУ № 0102U007105 „Дифузійні фазові перетворення в багатокомпонентних сплавах – ієрархія моделей”.
2006-2008 Грант МОНУ „Вплив нерівноважних дефектів на кінетику наноструктурних перетворень”.
2001-2005 Грант ДФФД №04.07/620 „Моделі твердофазних реакцій”.
2007 — Грант ДФФД Ф25.4/162 Фазоутворення в умовах ударного навантаження і електричного струму.
2018 р. — патент на корисну модель UA 133938 U. Спосіб електроосадження мідних покриттів / Дідук В.А., Ляшенко Ю.О., Ніколенко Ю.В., Тютенко В.М., Гонда А.Р. // МПК (2006.01) C25D 3/38 C25D 5/18. – u 2018 11772; заявл. 29.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл.№ 8.

A.M.Gusak, T.V.Zaporozhets, Yu.O.Lyashenko, S.V.Kornienko, M.O. Pasichnyy, A.S.Shirinyan, Diffusion-controlled Solid State Reactions: in Alloys, Thin-Films, and Nanosystems, Wiley-VCH, Berlin, 2010.

Член спецради по захисту дисертацій (Д 73.053.04) у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Відповідальний редактор фахового наукового журналу Вісник Черкаського університету. Серія фізико-математичні науки.

Публікації:

Монографії

1. А.М. Гусак, А.О. Богатырев, Т.В. Запорожец, А.А. Ковальчук, С.В. Корниенко, Г.В. Луценко, Ю.А. Ляшенко, А.С. Ширинян. Модели твердофазных реакций. Черкаси: Черкаський національний університет, 2004.

2. A.M.Gusak, T.V.Zaporozhets, Yu.O.Lyashenko, S.V.Kornienko, M.O. Pasichnyy, A.S.Shirinyan, Diffusion-controlled Solid State Reactions: in Alloys, Thin-Films, and Nanosystems, Wiley-VCH, Berlin, 2010.

Статті

1. Lyashenko Y.O., Gusak A.M. DIGM — Entropy balance and free energy release rate//Defect and diffusion forum 249: 81-90 2006.

2. Lyashenko Y.O. A model of discontinuous precipitation based on the balance and maximum production of the entropy// Technical physics letters 30 (2): 109-112 2004.

3.Ю.А. Ляшенко Модель ячеистого распада на основе принципамаксимальности производства и баланса энтропии, Письма в ЖТФ, 2004, т.30 №3, 54-61

4.Yu.A.Lyashenko, V.V. Bogdanov Inverse T-sample Method of Determination of the Interdiffusion Coefficients in the Cu-Ni-Sn System, Defect and Diffusion Forum, Vols. 237-240, 2005, 224-229

5.Ю.А. Ляшенко, О.А. Шматко Производство энтропии как регуляризирующий фактор при решении обратной задачи диффузии, Известия вузов. Физика, 2006, Випуск 79, С.76-90

6. GusakA.M, LyashenkoYu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующих систем. Ч. I. Общая схема и применение к твердофазным реакциям (029.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #5 (2007), 170

7. Gusak A.M, Lyashenko Yu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующихсистем. Ч. II. Проблема взаимной диффузии (036.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #6 (2007), p. 210

8. GusakA.M, LyashenkoYu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующих систем. Ч. III. Диффузия в двухфазныхзонах (044.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #7 (2007), 250

9.ЛяшенкоЮ.О., ГусакА.М., ШматкоО.А. Самоорганізація коміркового розпаду і екстремальність виробництва ентропії. Lyashenko, Yu.A., A.M. Gusak, and O.A. Shmatko. «Self-organization of the discontinuous precipitation reaction. Extremum of entropy production.» // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), т.27 (2005), с. 873-894.

10. Lyashenko, Yu.A., A.M. Gusak, and O.A. Shmatko. «Self-organization of the discontinuous precipitation reaction. Extremum of entropy production.» Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 27 (2005): 873-894.

11. Gusak, A.M., A.O. Bogatyrev, A.O. Kovalchuk, S.V. Kornienko, Gr.V. Lucenko, Yu.A. Lyashenko, A.S. Shirinyan, and T.V. Zaporoghets. «Nucleation and Growth in Nanosystems: Some New Concepts.» Uspekhi Fiziki Metallov (Успехифизикиметаллов) 5 (2004): 433-502.

12. A.M.Gusak, Yu.A.Lyashenko, and S.V,Kornienko. Reactive- and interdiffusion in ternary systems — problem of choice and nucleation. Functional materials, v.6, No.2 (1999), p.242-247.

13.A.M. Gusak, Yu.A. Lyashenko, S.V. Kornienko and A.V. Teterin. Calculation of the Interdiffusion Coefficients in Multicomponent Systems. Defect and Diffusion Forum Vols. 143-147 (1997) pp. 689-694.

14. Gusak A.M., Lyashenko Yu.A. and Bogatyrev A.O. Nucleation at the interphase interface in the process of reactive diffusion. Solid-Solid Phase Transformation, Edited by W.C. Johnson, J.M.Howe, D.E. Laughlin, W.A. Soffa. TMS, USA, P.1171-1176 (1994) (USA)

15. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Модель диффузионного роста фаз в тройных системах //Физика и химия обработки матералов (АН СССР), 1993, No.5, с.140-145.

16. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Новый численный способ расчета коэффициентов взаимной диффузии в тройных системах //Заводская лаборатория. (СССР), 1991, N4, с.48-49.

17. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. О возможности образования двухфазных зон в тройных системах //Металлофизика (АН УССР), 1991, т.13,N3.

18. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Особенности решений уравнений массопереноса в двухфазных зонах тройных систем //Инженерно-физический журнал (АН БССР), 1990,т.59, No.2, с.286-291.

19. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Интерметаллиды со «структурными» вакансиями: дефекты и диффузия // Физика металлов и металловедение (АН СССР), 1989,v.68,N3, c.481-485.

20. Morozovych, V. V., Honda, A. R., Lyashenko, Y. O., Korol, Y. D., Liashenko, O. Y., Cserhati, С., & Gusak, A. M. (2018). Influence of copper pretreatment on the phase and pore formations in the solid phase reactions of copper with tin. Металлофизика и новейшие технологии, 40(12), 1649-1673.

21. Lyashenko, Y.O., Liashenko, O.Y. & Morozovich, V.V. New approach to effective diffusion coefficient evaluation in the nanostructured two-phase media. Applied Nanoscience 9, 1025–1036 (2019).

22. V. Lindström, O. Liashenko, K. Zweiacker, S. Derevianko, V. Morozovych, Yu. Lyashenko, Chr. Leinenbach. Laser Powder Bed Fusion of Metal Coated Copper Powders. Materials, 2020, 13, N 16 3493-3505.

23. В. М. Тютенко, В. В. Морозович, В. А. Дідук, С. О. Колінько, Ю. О. Ляшенко Вплив SMAT обробки на структуру електроосаджених в стаціонарному, реверсному та стохастичному режимах прошарків міді // Вісник ЧУ, серія фізико-математичні науки. – 2017. – №1. – с. 53–67.

24. С. І. Дерев’янко, В. В. Морозович, Я. Д. Король, О. Ю. Ляшенко, Ю. О. Ляшенко. Твердофазні реакції в порошкових паяльних сумішах системи Cu-Sn // Вісник ЧУ, серія фізико-математичні науки. – 2017. – №1. – с. 63–77.

25. С. І. Дерев’янко, Ю. О. Ляшенко Модель дифузійного перерозподілу компонентів та росту фаз в систем Cu-Sn // Вісник ЧУ, серія фізико-математичні науки. – 2018. – №1. – с. 43–52.

26. В. В. Морозович, Ю. О. Ляшенко, Я. Д. Король Структурний стан гальваноосаджених шарів міді // Вісник ЧУ, серія фізико-математичні науки. – 2018. – №1. – с. 53–67.

27. В. В. Морозович, А. Р. Гонда, Ю. О. Ляшенко, Застосування попередньої обробки зображень із растрового електронного мікроскопа для покращення ідентифікації структурних елементів, // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2017. №1. – С. 14-23.

28. С. І. Дерев’янко, В. В. Морозович, Т. А. Красовський, Ю. О. Ляшенко. Вплив обробки поверхні за технологією SMAT на механічні властивості поверхневих шарів міді // Вісник ЧУ, серія фізико-математичні науки. – 2019. – №1. – с. 60–68.

29. А. Р. Гонда, В. В. Морозович, Я. Д. Король, Ю. О. Ляшенко. Фрактальна будова електроосаджених у стохастичних режимах прошарків міді та її вплив на фазоутворення в реакціях з оловом // Вісник ЧУ, серія фізико-математичні науки. – 2019. – №1. – с. 80–95.

30. Навчально-методичний посібник І. О. Шматко та Ю.О. Ляшенко «Основи медичного матеріалознавства», 2018, ЧНУ, Черкаси.

31. Навчально-методичний посібник Т.О. Косорукова, І. О. Шматко, Ю.О. Ляшенко, О.А. Шматко «Дифузійні процеси у високоентропійних сплавах», 2019, ЧНУ, Черкаси.

32.

Тези

1. Ляшенко Ю.О., Бодненко Т.В., Плаксій С.П. Удосконалення методів вимірювання рівня навчальних досягнень студентів за допомогою навчального середовища MOODLE // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року, м. Черкаси, с. 137-138.