Пасічний Микола Олександрович

 • Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
 • Посада: завідувач кафедри фізики, доцент кафедри фізики
 • Електронна пошта: pasichnyy@vu.cdu.edu.ua
 • Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання фізичних процесів, електронна мікроскопія матеріалів, методи Монте-Карло, реакційна дифузія у припоях.
 • Дисципліни: Електрика і магнетизм

Наукова біографія

2001 р. – закінчив фізичний факультет Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю “Фізика”.

2002-2005 рр. – аспірантура Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю “Фізика твердого тіла”.

2006 р. – захист дисертації „Нові моделі початкових стадій дифузійних твердофазних реакцій у тонких плівках та наночастинках” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

2015 р. і до сьогодні – завідувач, доцент кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

2009 р. і до сьогодні – член редколегії видання «Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки».

2010 р. і до сьогодні – член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.

2010 р. і до сьогодні – член у журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

2014-2018 рр. – Seventh Framework Programme of the European Community FP7-PEOPLE-2013-IRSES – Marie Curie Action “International Research Staff Exchange Scheme”. Project Title “Experimental investigation and modelling of nanoscale solid state reactions with high technological impact” (Grant Agreement: PIRSESGA-2013-612552).

2019 р. і до сьогодні – член підкомісії зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» Науково-методичної комісії з біології, природничих наук та математики сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

2019 р. і до сьогодні – головний редактор видання «Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика».

2019-2021 рр. – керівник наукової теми «Сингулярні розв`язки рівнянь математичної фізики в анізотропних і неоднорідних середовищах, моделювання процесів дифузії та абсорбції» (№ держреєстрації 0119U100421).

Участь у діяльності Українського фізичного товариства

Публікації:

Авторські профілі у наукометричних базах даних: Scopus, Web of Science, Google Scholar

 1. Гусак А. М., Запорожець Т. В., Ляшенко Ю. О., Пасічна В. М., Пасічний М. О., Сторожук Н. В. Моделі твердофазних реакцій – нові результати. Монографія. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 392с.
 2. A.M. Gusak, S.V. Kornienko, Y.A. Lyashenko, M.O. Pasichnyy, A.S. Shirinyan, T.V. Zaporozhets. Diffusion-controlled Solid State Reactions in Alloys, Thin-Films, and Nanosystems. – Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010. – 476 p. http://dx.doi.org/10.1002/9783527631025
 3. Коломієць Д.І., Пасічний М.О., Король Я.Д. Гідротермічний метод синтезу нанопоясків оксиду ванадію V2O5 при інтенсивному перемішуванні // Вісник Черкаського університету: Серія «Фізико-математичні науки». – 2020. – №1. – С. 53-58.
 4. Пасічний М.О. Дослідження кривих фазової рівноваги бінарних ГЦК-сплавів з обмеженою розчинністю компонентів решітковими методами Монте-Карло // Вісник Черкаського університету: Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2019. – №. 2. – С. 72-86.
 5. Bezpalchuk V., Abdank-Kozubski R., Pasichnyy M., Gusak A. Tracer diffusion and ordering in FCC structures-stochastic kinetic Mean-Field Method vs. Kinetic Monte Carlo // Defect and Diffusion Forum. – Trans Tech Publications Ltd, 2018. – V. 383. – P. 59-65.
 6. Fenech D.M., Pasichnyy M.O., Gusak A.M. Nucleation in metastable solid solution–stochastic kinetic mean field approach versus classical nucleation theory // Cherkasy University Bulletin: Physical and Mathematical Sciences. – 2018. – №1. – P. 60-67.
 7. Бобров О.А., Пасічний М.О., Ляшенко О.Ю., Гусак А.М. Розмірний ефект розподілу часів до відмови та часів перетворення // Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки. – 2017. – №1. – С. 53-63.
 8. M. Pasichnyy, A. Gusak. Model of Lateral Growth Stage during Reactive Phase Formation // Defect and Diffusion Forum. – 2008. – Vol. 277. – P. 47-52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.277.47
 9. M.O. Pasichnyy, G. Schmitz, A.M. Gusak, V. Vovk Application of the Critical Gradient Concept to the Nucleation of the First-Product Phase in Co/Al Thin Films // Physical Review B. – 2005. – Vol. 72, № 1. – P. 014118: 1-7. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.72.014118
 10. A.S. Shirinyan, M.O. Pasichnyy. Size-Induced Hysteresis in the Process of Nucleation and Phase Separation in a Nanopowder // Nanotechnology. – 2005. – Vol. 16. – P.1724-1733. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/16/9/053
 11. M. Pasichnyy, A. Shirinyan, J. Schmelzer. Evolution of New Phase Clusters at the Initial Stages of Binary Alloy Decomposition Described in Terms of a Modified Theory of Nucleation // Ukrainian Journal of Physics. – 2011. – Vol. 56, № 2. – P. 192-199. http://ujp.bitp.kiev.ua/files/file/papers/56/2/560213p.pdf